03/01 2016

Fra nyutdannet til nordisk salgsdirektør

En bakgrunn innen salg kan gi deg muligheter. Fredrik Solstad fikk drømmejobben som nordisk salgsdirektør i SATS Elixia. En avgjørende faktor var salgserfaring han fikk i sin første jobb etter endt utdanning.

 

-Salgserfaringen har gitt meg en karriere

Fredrik startet sin karriere med utgående telefonsalg i Gule Sider. Han valgte salg fremfor de mer tradisjonelle jobbvalgene etter endt utdanning.

Flere år senere var Fredrik i prosess med et headhunterbyrå til en ledende stilling i SATS Norge. Det var tøff konkurranse med mange gode søkere. Fredrik fikk jobben, ikke bare fordi han var dyktig, men fordi han skilte seg ut fra sine konkurrenter ved å være spesialist på salg. Han hadde over 5000 gjennomførte behovsorienterte samtaler som ga han en verdifull erfaring innen kommunikasjon- dette var en kompetanse SATS så etter hos sine ledere. Fredrik er nå Nordisk salgsdirektør i SATS Elixia.

 

Du blir god på å håndtere motgang

Fredrik mener at en må kunne endre seg for å bli bedre i alle yrker, og dette lærer man i salgsrollen.

Han påpeker spesielt 5 fordeler med å bli god på salg:

  • Du blir god på å legge frem ideer og forslag slik at motparten forstår og støtter dine tanker og ideer.
  • Du lærer å strukturere opp samtalen slik at personen forstår poenget ditt og du har en større sjanse for å få ja.
  • Du kan få bedre selvtillit og bli tryggere på deg selv etter mestringsfølelsen som det å lykkes med salg gir.
  • Du blir god på å håndtere motgang, du lærer deg teknikker for å håndtere dette.
  • Du lærer deg å like utfordringer, å ta tak i disse og tilpasse deg, og endre måten man jobber på slik at man overkommer utfordringene og blir bedre.

For mange er det naturlig å snu hver gang man møter motgang. De som har hatt 5000 samtaler har lært seg at man hele tiden må evaluere seg selv ut i fra målene en har satt og justere måten man jobber på i forhold til de utfordringer man står overfor. Man blir mer endringsvillig enn andre og det gjør at man har større sjanse for å lykkes i sine fremtidige roller.

Disse fordelene som Fredrik legger frem kan brukes i alle jobber og i livet ellers, det er egenskaper alle ser som positive når de skal ansette akkurat deg. En karriere som starter med salg gir deg så mye mer enn arbeidserfaring og penger, det gir deg muligheter.