03/10 2016

Fra salgsspesialist til leder

Hans Jørgen Solli er nå Managing Director i Right Management, men hans karriere er bygget på en utdanning innen salg og deretter salgsstillinger. Er det tilfeldig at hans veivalg har ført han dit han er i dag? Les Hans Jørgens egen historie her.

Litt om meg selv
Jeg vokste opp med en far som drev eget reklamebyrå og ble derfor tidlig introdusert for fagområdene salg og markedsføring. Det ble derfor naturlig for meg å velge en utdannelse i denne retningen, og det begynte med markedsføringslinjen på videregående skole, deretter BI og Norges Markedshøyskole (sivilmarkedsfører).

Min første salgsjobb
Etter studiene fikk jeg jobb i et nystartet IT-selskap, hvor jeg etter hvert fikk ansvar for salg av CRM-løsninger. Med gode resultater og vekst i selskapet fikk jeg ansvaret for å lede salgsarbeidet og jobbet meg inn i rollen som salgs- og markedssjef. Etter fire år i selskapet fikk jeg muligheten til ytterligere å fordype meg innenfor salg og gikk videre til en nordisk salgsrolle i et stort internasjonalt IT-selskap.   Jeg fikk ansvaret for de største industrikundene i Norden og reiste ukentlig mellom Norge, Danmark og Sverige.

Etter drøyt 1 år i jobben landet jeg min største kontrakt så langt med et dansk telecom selskap. Kontrakten var på 27 millioner danske kroner, og var et ekte løsningssalg hvor over 80% av leveransen var rene konsulenttjenester relatert til tilpasning og implementering. Det å lande en så stor kontrakt ga meg trygghet på at jeg behersket store salg med store kunder.

Fra salgsspesialist til leder
Med min bakgrunn fra salg, salgsledelse og solution selling ble jeg en veldig aktuell kandidat til stillingen som leder for Solution Business i Canon Norge og videre til leder i Right Management. I begge roller har salg og forretningsutvikling vært helt avgjørende for å lykkes i rollen.

Viktigheten av salg for videre karriere
De 7 årene med spesialisering innenfor salg, salgsledelse og solution selling har vært helt avgjørende for min videre karriere. Gjennom arbeidet med salg har jeg fått en strukturert tilnærming til utfordringer og muligheter, samt at jeg har lært meg teknikker for å håndtere vanskelige situasjoner og innvendinger.

Noen råd til deg som er i starten av din karriere
All karriereutvikling handler om å lykkes med din nåværende rolle. I profesjonelle salgsorganisasjoner lærer du deg viktige teknikker som hjelper deg til å få gjennomslag for synspunkter, ideer og løsninger. Du lærer deg også teknikker for å håndtere motgang og vanskelige situasjoner. Helt uavhengig av hvilken yrkesretning du velger deg videre vil det være verdifull erfaring du tar med deg videre.