Hva er salg?

Noen starter å jobbe med salg for å tjene penger. Andre fordi de har bekjente som allerede jobber innenfor salg og trives, mens noen igjen har et genuint ønske om å utvikle seg og starte en karriere innen faget. Årsakene er mange og mulighetene enda flere.

De som slutter med salg gjør det ofte grunnet dårlig opplæring eller manglende oppfølging. Man får helt enkelt ikke forutsetningene for og muligheten til å lykkes.

Mange av dem som velger å fortsette karrieren sin innenfor salg gjør det delvis fordi de trives med muligheten til å påvirke egen inntekt. Men desto flere fortsetter fordi de føler at de er del av noe større og får bidra aktivt til selskapets vekst. Å lykkes innenfor salg gir en grad av både mestringsfølelse og anerkjennelse man finner på svært få andre arenaer.

Så, hva kreves for å lykkes innenfor salg? Salgskarriere.no mener tre personlige egenskaper er avgjørende. I tillegg må arbeidsgiver tilrettelegge for tre forutsetninger.

 

Personlige egenskaper

  1. Vilje- du må ha et ønske om å bli god og beherske faget.
  2. Kapasitet- du må evne å tilegne deg kunnskap og ferdigheter og være i stand til å lytte til konstruktiv kritikk.
  3. Endringsvillig- villig til å endre måten en tenker og jobber på. En må kunne endre seg for å bli bedre innen salg.

Den viktigste forutsetningen er at du har et ønske om og viljen til å bli god. Har du det kan vi hjelpe deg med resten.

 

Forutsetninger

  1. Riktig opplæring- produktkunnskap og trening i salgsteknikk er viktig. Hvordan selger man tjenesten/produktet og hvilke egenskaper gjør det unikt?
  2. Riktig oppfølging- det skal hele tiden være tydelig for deg hvilke krav som stilles til deg som medarbeider og hvordan du ligger an i forhold til måloppnåelse.
  3. Riktig coaching- en person som hjelper deg å vokse og bli bedre gjennom løpende tilbakemeldinger på hva du gjør riktig og hva du kan gjøre annerledes.

Er forutsetningene for å lykkes på plass, er salg en av de morsomste og utviklende jobbene som finnes. Vi tar gjerne et møte med deg og gir deg en tilbakemelding på om du har det som kreves!