Karrieremuligheter

Våre karriereprogrammer skal gi deg et grunnlag for å komme i posisjon for dine karriereønsker, uansett om du ønsker deg videre til tradisjonelle salgsyrker eller du har andre karrieremål.

Gjennom våre karriereprogrammer gir vi deg kompetanse som er viktig for å lykkes uansett hvilke yrkesønsker du har.

Hva lærer du deg i våre programmer?

  • Kommunikasjon – å legge frem et budskap på en enkel og forståelig måte tilpasset de du snakker med og hva de er opptatt av. Uansett yrkesvalg er kommunikasjon viktig. Det å kunne legge frem et budskap, få gjennomslag for ideer, lære seg å lytte, stille gode spørsmål, et ønske om å forstå andre mennesker og bli en god medarbeider.
  • Anerkjente teknikker for å håndtere motgang i regi av RIGHT MANAGEMENT. Uansett yrkesvalg vil du møte motgang, enten det er nye krav fra ledelsen, en leder som ikke ser deg eller et prosjekt du ikke får gjennomslag for, eller et hus som ingen vil kjøpe. Det er hvordan du håndterer denne motgangen som er viktig. Ved å mestre denne teknikken vil du ha større sjanse for å lykkes.
  • GROW – en anerkjent metodikk for å håndtere utfordringer, jobbe mot mål og med personlig utvikling. Uansett yrke vil din utvikling i rollen avgjøre dine videre karrieremuligheter. For å utvikle deg i rollen må du mest sannsynlig også være villig til å endre måten du gjør ting på. Det å ha lært seg teknikker for egenutvikling vil styrke din mulighet til videre karriere.

I hvilke jobber er dette viktig?

Noen yrkesvalg krever en formell utdannelse. Andre yrkesvalg krever det ikke. Innenfor noen yrker kan du komme veldig langt uten en formell utdannelse, men på et tidspunkt vil man møte krav om formell skolegang for å komme videre. Du må selv avgjøre om du skal ta en utdannelse eller ikke, om du skal ta en utdannelse nå, eller om du vil jobbe noen år først. Det er mange veier for å nå dine målsetninger.

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan støtte deg med din videre karriere på: asseline.grindheim@manpowergroupsolutions.no

Karrieremuligheter

Under har vi gitt noen eksempler på yrker hvor erfaring fra et av våre karriereprogrammer vil gi deg fordeler, både i forhold til å bli selektert i en rekrutteringsprosess og i forhold til hvordan du vil prestere i rollen. Se eksempler på salgsstillinger her: https://www.salgskarriere.no/stillingsbeskrivelser/

  • Human Resource

I alle HR- stillinger vil salg virke positivt inn på dine muligheter for å få jobb og ikke minst i forhold til hvordan du utvikler deg i rollen. Det finnes mange ulike oppgaver og roller innenfor HR- faget som vi ikke skal komme inn på her, men rent generelt kan man si at det handler om å forvalte og utvikle de menneskelige ressursene i selskapet. Det handler om å forstå hvem de er, hva de er opptatt av og hvordan man bør jobbe med hver enkelt for å lykkes. I en slik rolle blir det avgjørende at du er en god lytter, at du kan stille gode spørsmål, at du kan motivere å legge frem selskapets verdier på en måte som er forståelig og som får den enkelte til å kjenne seg igjen.

  • Rådgivere og ledere innenfor bank, finans og forsikring

De fleste stillinger innenfor bank og forsikring handler i dag om kommunikasjon med eksisterende og potensielle nye kunder. De fleste institusjoner ønsker seg kompetanse med erfaring fra salg. Som rådgiver i dag sitter man inne med en stor mengde informasjon om kundegruppen, men det er samtidig avgjørende at man som rådgiver er dyktig til å forstå hvem man snakker med. Dette for å vite hva de er opptatt av slik at man i større grad kan gi hver enkelt tilpasset rådgivning og velge ut produkter som passer den enkelte. En samtale med en kunde eller en potensiell kunde er i stor grad strukturert som en vanlig salgssamtale og de som er gode på kommunikasjon vil lykkes bedre enn andre.

  • Eiendomsmeglere

Vil du jobbe med salg av hus og leiligheter eller næringsbygg og hytter? De som lykkes best med dette i dag er de som er gode til å forstå hvem kunden er og hva de er opptatt av, slik at de kan knytte dette opp mot de ulike objektene som er på markedet. Her er det de gode rådgiverne som lykkes best på sikt. Kortsiktige løsninger slår tilbake. En vellykket eiendomsmegler balanserer mellom å gjøre både kjøper og selger fornøyd. Det er en utfordrende rolle som handler om salg.

  • Personlig trener

Treningsfaglig bakgrunn og utdannelse hjelper lite hvis du ikke klarer å knytte dine tjenester opp mot behovet til den enkelte. Det er i stor grad snakk om en salgssamtale, hvor man virkelig må avdekke behovet til den enkelte, for så å kunne jobbe med løsninger som løser deres behov. Bommer man her, forsvinner kunden tilbake til sofaen.

  • Rekrutteringsrådgivere

Dette er salg fra ende til annen. Stillinger skal selges inn til de beste kandidatene, «hvorfor skal jeg jobbe hos deg»? For å svare på det må man vite hvem man snakker med og hva vedkommende er opptatt av. Det er ikke alltid like lett i en innledende samtale som handler om noe så viktig som å få en jobb og en inntekt.  Hvis man klarer å forstå hvem den enkelte er blir det lettere å trekke frem de utviklingsområder som stillingen tilbyr eller trekke frem andre stillinger som kan passe bedre. På den andre siden har man kanskje en kunde som ser etter en kompetanse som ikke finnes eller en bakgrunn som er vanskelig å oppdrive. Jobben med å utvide horisonten, introdusere nye kandidater med en annen bakgrunn, men med samme kompetanse er avgjørende for å lykkes og ikke minst viktig for å utvikle samfunnet og åpne opp for nye arbeidsgrupper. En bakgrunn fra salg vil være veldig viktig for å komme i posisjon for slike stillinger. Ikke minst vil salgserfaringen hjelpe deg til å lykkes i rollen.

  • Butikkmedarbeider/butikksjef

Hver dag skal du ut på gulvet å begeistre kundene. I dagens marked er det kamp om disse stillingene. En kjøpmann i Rema 1000 hadde nylig over 400 søkere til en vanlig butikkjobb. I et radiointervju forklarte hun at hun fikk søkere med lang utdannelse og arbeidserfaring, men at hun var kresen og så etter de som kan begeistre kunden i samtalen på gulvet. Rollen er en ren salgsjobb, hvor de som er best på salg/ kundekommunikasjon får jobben. Har du startet din karriere med å skaffe deg salgskompetanse er sjansene for at du får denne jobben fremfor de andre 400 søkerne mye større.

  • Lærere og pedagoger

Pedagogikk i kombinasjon med salg gir en ekstremt ettertraktet kompetanse, enten du ønsker å jobbe som lærer eller du ønsker å gå videre som rådgiver i det private. Har du studert pedagogikk og venter på drømmejobben? Da bør du sette av 8 måneder til å bli god på salg. Da vil du ha større sjanse for å lykkes i rollen, samtidig som det åpner for andre muligheter senere.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne for en samtale rundt dine karriereønsker og hvordan vi kan hjelpe deg med å komme i posisjon for din neste jobb. I våre karriereprogrammer lager vi sammen med deg en plan for hvordan vi skal nå dine målsetninger på kort og lang sikt. Registrer deg i vårt skjema eller send oss en kort e-post til: asseline.grindheim@manpowergroupsolutions.no.