Karriereprogram

Jobber du med salg i dag eller ønsker å starte en karriere innen salg? Som de første i Norge har ManpowerGroup Solutions etablert et karriereprogram som tar deg et langt skritt videre. Programmet vil gjøre deg ettertraktet til spennende jobber i ledende selskaper. Uavhengig av hva slags jobb du har eller hvilket nivå du jobber på, er salg noe du vil ha nytte av. Med utgangspunkt i dine karriereønsker legger vi sammen opp et løp som hjelper deg til å komme i posisjon for dine fremtidige jobbønsker.

Hvorfor søke vårt karriereprogram?

Praktisk trening
Du lærer ikke salg bare gjennom teori. Derfor er den viktigste delen av vårt karriereprogram den praktiske treningen. Du blir trenet i ulike salgssituasjoner med formål om stadig å bli bedre. Programmet er modulbasert med månedlige samlinger og treninger.

Din egen coach
Du blir ikke god alene. Derfor vil du få din egen coach som følger deg opp. Sammen setter dere opp en karriereplan som jevnlig blir avstemt og justert. Planen vil være basert på din erfaring, din faglige bakgrunn og dine testresultater. All oppfølging og veiledning vil skje på dagtid, enten på våre kontorer eller ute hos kunden.

Fast lønn
Som deltagere i karriereprogrammet får du fast månedlig lønn i tillegg til evt. provisjon av de salgsresultater du oppnår. Slik kommer du raskt i gang med karrieren uten at du trenger å ta opp studielån. Når du er med i karriereprogrammet er det ManpowerGroup som er din arbeidsgiver. Det betyr at vi tar hånd om det praktiske: vi betaler lønnen din, sørger for feriepenger, sykepenger og forsikringer.

ManpowerGroup i ryggen
Du kan være trygg på at vårt karriereprogram gir deg de beste forutsetningene for læring og utvikling. ManpowerGroup med selskapene Manpower, Experis, Right Management og ManpowerGroup Solutions er Norges ledende formidler av arbeidskraft på alle nivåer. Vi gir deg enda flere muligheter enten du står ved starten av en karriere eller ønsker en ny. Konsulentene våre gir deg råd og veiledning og hjelper deg å finne en jobb som er relevant for din bakgrunn og ambisjoner, enten du vil jobbe videre med salg eller har andre mål i livet.

 

Karriereprogrammet – de ulike modulene

Modell karrieresiden

Ved siden av fast jobb i et av våre salgsteam deltar du i et karriereprogram som består av 7 moduler. Her jobber vi med å knytte din nåværende prestasjon og utvikling opp mot fremtidige karriereønsker. Gjennom programmet får du hjelp av profesjonelle coacher fra Right Management til å lykkes med din personlige utvikling og i rollen som selger. Etter gjennomført program blir du sertifisert salgsrådgiver, men det er din innsats i programmet som avgjør hvilke muligheter som åpner seg.

Modul 1: Behovsorientert salgsprosess

En introduksjon til salg, teori og trening på en strukturert samtaleteknikk for å lykkes i dine salgssamtaler. Den praktiske salgstreningen foregår løpende i jobben i et av våre salgsteam.

Modul 2: Kritisk kompetanse – felles samling med profesjonelle coacher

Nå har du fått erfaring fra å jobbe med salg. Modul 2 er en felles samling med profesjonelle coacher fra Right Management som setter fokus på de utfordringer du møter i rollen som selger og verktøy for å håndtere disse utfordringene. Du lærer deg teknikker for å bli bedre til å håndtere motgang. Dette er teknikker du vil ha nytte av også i dine fremtidige jobber.

Modul 3: Prestasjonscoaching

I forrige modul ble du introdusert for teknikker for å håndtere motgang. Du har begynt å bruke disse teknikkene i din hverdag og har gjort deg en del erfaringer. Modul tre er en time med individuell coaching. Sammen med en profesjonell coach fra Right Management hjelper vi deg med å identifisere målsetninger, eventuelle utfordringer og konkrete tiltak for å nå disse.

Modul 4: Karrieresamtale

Du er nå halvveis i programmet. I denne modulen treffer du en karriererådgiver fra ManpowerGroup. Sammen setter dere opp langsiktige karrieremål og en plan for hvordan du må jobbe for å komme dit. Det er din innsats i programmet som avgjør hvilke muligheter som åpner seg.

Modul 5: Kritisk kompetanse – felles samling med profesjonelle coacher

Modul fem er en felles samling med profesjonelle coacher fra Right Management. Med utgangspunkt i testen «Team Management Systems» fra Margerison-Mccann, setter vi fokus på dine preferanser i forhold til arbeidsoppgaver og din rolle i et team.

Modul 6: Prestasjonscoaching

Modul seks er en time med individuell coaching. Sammen med en profesjonell coach fra Right Management med utgangspunkt i TMP gjennomgangen i forrige modul, hjelper vi deg med å identifisere målsetninger, eventuelle utfordringer og konkrete tiltak for å nå disse.

Modul 7: Sertifisering og videre karriere

Dette er den siste modulen i programmet. Her evalueres din innsats og man blir enige om dine neste karrieresteg.