Møtebooking

I salgsprosessen, hvor du møter kunden, er møtebooking en essensiell del. Mange selgere kan med fordel bli flinkere til å utnytte muligheten som ligger i møtebooking.

En vellykket møtebooking vekker interessen hos kunden. Den gir tilstrekkelig med informasjon til at kunden ønsker å møte deg, men ikke så mye at han eller hun har hele gangen i møtet klart for seg. Får kunden innledningsvis vite alt om hva du leverer, har de ingen grunn til å sette av tid til et møte.

Derfor bør alle møtebookingsamtaler inneholde:

  • Kort intro om hvorfor du ringer
  • Pitch / interessevekker
  • To-tre behovsavdekkende spørsmål
  • Avdekke hvem som er beslutningstakerne hos kunden
  • Avtale konkret tid og dato for et møte
  • Aksept på agenda, sendt som mail og kalenderinvitasjon

Du bør på forhånd varsle kunden om at du i dette møtet vil be om en ordre.

Å følge denne prosessen for møtebooking gir deg følgende fordeler;

  • Redusert risiko for at kunden avlyser møtet i etterkant
  • Salgsprosessen blir kortere
  • Møteagendaen er tydelig og klar

Selgere som gjennomfører møtebookinger slik vi beskriver over får et konkurransefortrinn, fordi de fremstår langt proffere i sin dialog med kunden.