Vår målsetning

Vi på salgskarriere.no har tre målsettinger:

  1. Øke anseelsen til salg

Ikke mange tenker på hva salg egentlig er, men de som lærer å beherske en behovsorientert samtaleteknikk har et fortrinn videre i karrieren. Alle ledere burde ha salgserfaring da det gir praktisk erfaring i hvordan å kommunisere med ulike typer mennesker.

  1. Tilby en karrierevei

Alt er salg. Uansett om du skal selge et produkt, en løsning eller et budskap så må du vite hvordan du skal kommunisere for å nå frem til mottakeren. Den kunnskapen kan du få sammen med oss og våre oppdragsgivere.

  1. Informere om salg

Alle kan selge, det handler bare om å lære seg faget. På salgskarriere.no finner du informasjon om salg, salgsteori samt artikler om salg. Dette er bare en start på hva du kan lære med de riktige forutsetningene, og vi ønsker å tilby deg disse.

 

Med Vennlig Hilsen,

Ketil Risberg      Johanna Kling      Asseline Grindheim